MENU
U bent hier:
Privacybeleid

RPM International Inc. Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 10 april 2023

RPM International Inc., en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en werkmaatschappijen (het “Bedrijf”, “ons”, “wij”) begrijpen het belang van het beschermen van uw privacy, en dit Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verwerken. Het beschrijft onder andere de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we deze gebruiken, de soorten derden met wie we deze delen en de rechten en verantwoordelijkheden die u met betrekking tot deze informatie kunt hebben.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u (i) een website bezoekt of communiceert met software die wij bezitten, in licentie geven of anderszins beheren en die linkt naar dit Privacybeleid (elk een “Site”), (ii) producten, goederen of diensten koopt of ontvangt via de Site, of (iii) onze kantoren bezoekt of anderszins contact met ons opneemt of contact met ons opneemt. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid worden de Site en alle producten, goederen en diensten die door het Bedrijf via een Site worden verkocht of geleverd gezamenlijk de “Diensten” genoemd.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR, OMDAT HET UW RECHTEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN BESCHRIJFT. DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN OF ONS ANDERSZINS PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DIT PRIVACYBELEID EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET BEDRIJF EN ELK TOEPASSELIJK COOKIEBELEID OP EEN SITE.

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om toegang te krijgen tot de Diensten. RPM International Inc. heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die u aan het Bedrijf verstrekt, kan worden verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Voor meer informatie over onze praktijken voor gegevensoverdracht, zie sectie 9 (Bewaring en lokalisatie van gegevens).

1. Reikwijdte

In de meeste gevallen is dit Privacybeleid van toepassing op persoonlijke informatie die het Bedrijf ontvangt tijdens zijn bedrijfsactiviteiten als een “verwerkingsverantwoordelijke”.  Dit betekent dat we het doel en de middelen bepalen voor het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent de term “persoonlijke informatie” alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie of gegevens, een natuurlijke persoon identificeert of eraan is gekoppeld en die onderworpen is aan of anderszins bescherming biedt onder een wet, statuut of verordening inzake gegevensbescherming. De term “persoonlijke informatie” omvat geen geanonimiseerde of geanonimiseerde gegevens die niet kunnen worden toegeschreven aan een bepaalde persoon, huishouden of apparaat en die niet anderszins onderworpen zijn aan een wet, statuut of regelgeving inzake gegevensbescherming. Het Bedrijf kan persoonlijke informatie anonimiseren of anonimiseren, en dergelijke gegevens zijn niet onderworpen aan dit Privacybeleid, en het Bedrijf kan dergelijke gegevens voor elk doel gebruiken.  In sommige gevallen kan het Bedrijf uw persoonlijke informatie ontvangen als een “gegevensverwerker”.  Dit betekent dat een andere partij het doel en de middelen bepaalt voor het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie.  In dergelijke gevallen zal het Bedrijf uw Persoonsgegevens alleen verwerken op schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk of gepast voor de uitvoering van de diensten waaraan het is onderworpen, inclusief de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, tenzij anders bepaald door de Wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens waaraan het Bedrijf is onderworpen.

2. De soorten en categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen

Het Bedrijf verzamelt persoonlijke informatie om onze Diensten te leveren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze zakelijke belangen te bevorderen en om de andere redenen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wanneer u geen persoonlijke informatie aan het Bedrijf verstrekt, kunnen we u mogelijk de Diensten niet leveren of een door u aangevraagde transactie voltooien. Over het algemeen verzamelen we de volgende soorten en categorieën persoonlijke informatie tijdens onze bedrijfsactiviteiten:

Persoonlijke informatie

Categorie

Beschrijving/voorbeelden

Persoonlijke identificatiegegevens

Identificatiegegevens, zoals uw naam, alias, verzendadres, e-mailadres, accountnaam, telefoonnummer, klantidentificatienummer.

Registratiegegevens

Informatie die wordt verstrekt wanneer u zich registreert voor een account om de Site te gebruiken, inclusief gebruikersnamen en wachtwoorden.

Online identificatiegegevens (zie voor meer informatie “Technische gegevens” hieronder)

Permanente identificatoren die kunnen worden gebruikt om u of uw apparaat in de loop van de tijd en over verschillende Diensten te herkennen, waaronder een apparaatidentificator, een IP-adres (Internet Protocol), cookies, bakens, pixeltags, mobiele advertentie-identificatoren en soortgelijke technologie.

Commerciële informatie

Dossiers van de Diensten die u hebt gekocht, verkregen of overwogen, of uw andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of tendensen met betrekking tot onze Diensten.

Zakelijke contactgegevens

Informatie met betrekking tot werknemers, eigenaren, directeuren, functionarissen of aannemers van een externe organisatie (bijv. bedrijf, partnerschap, eenmanszaak, non-profit of overheidsinstantie) met wie we zakelijke activiteiten uitvoeren of mogelijk uitvoeren.

Gezondheidsgegevens

U kunt ons gezondheidsgerelateerde informatie verstrekken in het geval u, of een derde partij, letsel of ziekte oploopt tijdens uw bezoek aan onze fysieke locaties of gebouwen, of bij het gebruik van onze Diensten.

Marketing- en communicatiegegevens

Informatie met betrekking tot uw marketingvoorkeuren en uw abonnementen op onze publicaties en waarschuwingen.

Internet- en elektronische netwerkgegevens

Gegevens met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Site, inclusief browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met de Site of advertenties die zijn ingebed op de Site of andere websites van derden, en informatie afgeleid van elk apparaat dat verbinding maakt met onze wifidiensten.

Uw feedback

Informatie die u verstrekt over onze Diensten, waaronder mogelijk gegevens die zijn verzameld uit enquêtes of beoordelingen van het Bedrijf die door u zijn ingediend.

Bezoekersinformatie

Informatie die een persoon verstrekt bij het bezoeken van een van onze fysieke locaties of gebouwen, inclusief bezoekerslogboeken en registers, voertuig- en parkeerinformatie.

Video en afbeeldingen

In sommige omstandigheden kunt u ons afbeeldingen verstrekken (bijv. uw gebruik van een Dienst) of we kunnen u opnemen via een videocamera (bijv. beveiligingssystemen op locatie) of via videoteleconferenties.

Geolocatiegegevens

Informatie over de algemene stad, staat of regio waarin een gebruiker van de Site zich bevindt.

Professionele of werkgelegenheidsgegevens

Als u solliciteert naar een baan bij het bedrijf, verzamelen we informatie die is uiteengezet in een cv, curriculum vitae, sollicitatiebrief en soortgelijke documentatie, waaronder contactgegevens, arbeidsverleden, vaardigheden of kwalificaties, opleidingsniveau, voorkeuren voor functiecompensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden, strafblad, kredietgeschiedenis en soortgelijke gegevens, en informatie verstrekt over of door uw referenties.

Conclusies

Conclusies die zijn afgeleid van enkele van de hierin geïdentificeerde categorieën persoonlijke informatie en worden gebruikt om een consumentenprofiel te creëren dat uw aankoop- en marketingvoorkeuren, kenmerken en gedrag weerspiegelt.

 

3. Technische gegevens

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we bepaalde gegevens automatisch met behulp van technische middelen en tools. Van tijd tot tijd kan het Bedrijf of zijn dienstverleners geaggregeerde en geanonimiseerde rapporten vrijgeven die zijn afgeleid van deze technische en gebruiksinformatie (bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van onze Site of de platforms van onze dienstverleners). Deze gegevens hebben betrekking op uw apparaat en uw ervaring op de Site en andere websites, waaronder het volgende:

Gebruiks- en apparaatgegevens. Wanneer u de Site bezoekt en gebruikt, verzamelen we automatisch gegevens over uw toegang tot en gebruik van de Site, inclusief verkeersgegevens, gebruikslogboeken en andere communicatiegegevens, en de bronnen die u opent en gebruikt op of via de Site (bijv. browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis). We kunnen ook informatie verzamelen over uw apparaat en internetverbinding, waaronder de unieke identificatie van het apparaat (bijv. apparaattype, IMEI, wifi MAC, IP-adres), besturingssysteem, browsertype en mobiele netwerkinformatie. De Site kan “diagnostische” gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Site, zoals crashgegevens en logboeken, prestatiegegevens (bijv. lanceringstijd, ophangsnelheid of energieverbruik) en alle andere gegevens die worden verzameld voor het meten van technische diagnostiek.

Cookies en trackinggegevens. We gebruiken “cookies” en andere trackingtechnologieën binnen de Site. Een cookie is een klein bestand dat op uw smartphone of ander apparaat wordt geplaatst. U kunt weigeren om bepaalde cookies te accepteren door de juiste instelling op uw smartphone of apparaat te activeren of door uw cookievoorkeuren op een Site te wijzigen. Als u echter bepaalde cookies uitschakelt, kunnen sommige delen van de Site ontoegankelijk worden of niet goed functioneren. Daarnaast kan de Site kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die ons in staat stellen om gegevens over uw gebruik van de Site te analyseren (bijv. het vastleggen van de populariteit van bepaalde inhoud en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit). De Site kan gegevens verzamelen over de advertenties die u hebt gezien of gebruikt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Controle van de locatie. We gebruiken ook cookies en andere trackingtechnologieën binnen de Site om alle activiteiten en communicatie naar, van en op de Site te controleren en vast te leggen om het gebruik van de Site te beschermen, verbeteren en analyseren, en voor de andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld. Om twijfel te voorkomen, erkent u, stemt u in en stemt u in met dergelijke controle en registratie.

4. Bronnen van informatie

Eerste partij / Directe afhaling. We verzamelen persoonlijke informatie rechtstreeks van u wanneer u onze Diensten gebruikt (bijv. accountregistratie, het voltooien van aankopen, aanmelding voor abonnementen), wanneer u een Productbeoordeling verstrekt (zoals hieronder gedefinieerd), of wanneer u rechtstreeks met ons in contact komt, zoals wanneer u onze kantoren of gebouwen bezoekt of anderszins contact met ons opneemt.

Geautomatiseerde verzameling. We kunnen informatie en gegevens verzamelen, zoals gebruiksgegevens en cookies, via geautomatiseerde middelen wanneer u de Site gebruikt (zie “Technische gegevens” hierboven).

Bronnen van derden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het Bedrijf persoonlijke informatie over u verzamelen van derden, zoals openbaar beschikbare databases, advertentiebedrijven, sociale mediawebsites en applicaties, en deze combineren met informatie die we al over u bewaren om ons te helpen onze Diensten te verbeteren en aan te passen en voor andere doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Daarnaast kunnen we persoonlijke informatie verzamelen van externe dienstverleners, zodat we kunnen beoordelen of we een zakelijke relatie met u willen aangaan en voor "achtergrond", "krediet" controle of due diligence-processen. We kunnen ook uw contactgegevens van uw werkgever of andere derden verzamelen om traditionele zakelijke activiteiten en soortgelijke administratieve zaken te faciliteren of anderszins aan te gaan.

5. Hoe we uw informatie gebruiken/doel van verzameling

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen gebruiken om onze Diensten uit te voeren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onze zakelijke belangen te bevorderen.

Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt

Onze Diensten leveren, exploiteren, onderhouden, verbeteren en promoten.

U in staat stellen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten.

Transacties verwerken en voltooien en u gerelateerde informatie sturen, inclusief aankoopbevestigingen en facturen.

U berichten en communicaties sturen met betrekking tot onze Diensten (bijv. antwoorden op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, klantenservice).

Technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten aan u over onze Diensten te verstrekken.

U promotionele en marketingcommunicatie te bieden (bijv. informatie over onze Diensten, functies, enquêtes, nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, wedstrijden en evenementen).

Verwerk en lever wedstrijd- of sweepstakeinzendingen en beloningen.

Trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Diensten controleren en analyseren om onze zakelijke belangen te bevorderen.

Frauduleuze transacties, onbevoegde toegang tot of gebruik van onze Diensten en andere illegale activiteiten onderzoeken en voorkomen.

Onze Diensten personaliseren, inclusief het bieden van functies of advertenties die overeenkomen met uw interesses en voorkeuren.

Elk ander doel waarvoor we uw toestemming verkrijgen.

 

Om twijfel te voorkomen, gaat u er hierbij mee akkoord dat het Bedrijf contact met u kan opnemen via elk middel, inclusief via sms/sms en e-mail en via het gebruik van automatische kiessystemen en -diensten, om u informatie te verstrekken over een productbestelling, verzendstatus, garantiegerelateerde informatie en soortgelijke gegevens en informatie met betrekking tot een commerciële transactie.

6. Informatie delen/openbaarmakingen door derden

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met bepaalde organisaties en derden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder zoals hieronder uiteengezet.

Intra-groep. Het Bedrijf bestaat uit gelieerde ondernemingen en uitvoerende bedrijven over de hele wereld, en we kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan dergelijke gelieerde ondernemingen en uitvoerende bedrijven om de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld te vergemakkelijken, waaronder het leveren, uitvoeren, onderhouden, verbeteren en promoten van onze Diensten.  Voor een lijst van de gelieerde ondernemingen en uitvoerende bedrijven van het Bedrijf die uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen, verwerken en uitwisselen, zie https://www.rpminc.com/leading-brands/.

Dienstverleners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals het hosten en analyseren van de Site, het uitvoeren van enquêtes, benchmarking en marketing namens ons, het verwerken van transacties (inclusief kortingen en retouren), het volgen van en reageren op vragen of klachten van consumenten en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren.

Transacties met betaalkaarten. Alle online betalingen voor aankopen via de Site worden voltooid met behulp van de online betalingssystemen van externe leveranciers. Het Bedrijf heeft geen toegang tot uw creditcardgegevens voor dergelijke online betalingen. Alle persoonlijke of financiële informatie die u aan ons online betalingssysteem verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de derde partij, en we raden u aan deze documenten door te nemen voordat u persoonlijke of financiële informatie verstrekt. Het Bedrijf kan van tijd tot tijd betaalkaarttransacties buiten de Site faciliteren, inclusief (maar niet beperkt tot) transacties die telefonisch worden uitgevoerd.

Distributeurs en zakenpartners. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden die onze goederen, producten en marketingmateriaal distribueren.

Marketingpartners. Het Bedrijf werkt samen met externe dienstverleners met wie we online identificatiegegevens delen met betrekking tot uw gebruik van de Site, die worden afgeleid via de cookies, pixels en tags die we op onze Site gebruiken. Als u zich wilt afmelden voor het delen van deze informatie, klik dan op de cookiebeheertool om uw voorkeuren in te stellen. Zie het Cookiebeleid, indien beschikbaar, op elke Site voor een lijst van onze dienstverleners die ons cookies, pixels en tags verstrekken.

Zakelijke herstructurering. Omstandigheden kunnen zich voordoen wanneer het Bedrijf om strategische of andere zakelijke redenen besluit om onze bedrijven te verkopen, kopen, af te stoten, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om verder te gaan met de onderhandeling of met de voltooiing van een fusie, overname, afstoting of verkoop van alle of een deel van de activa van het Bedrijf.

Juridisch; Naleving; Legitiem belang. We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde partij (i) indien vereist door de wet of een overheidsbevel, of met een juridisch proces, (ii) indien nodig om onze wettelijke, regelgevende of zakelijke belangen te verdedigen of te beschermen, (iii) om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of (iv) in dringende omstandigheden, om de gezondheid en persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.

Toestemming. Naast de hierboven uiteengezette redenen voor openbaarmaking, kunnen we uw persoonlijke informatie ook openbaar maken wanneer u instemt met de openbaarmaking.

In het geval dat u een transactie met het bedrijf faciliteert, of informatie van ons vraagt of anderszins met ons in contact komt, en dergelijke activiteiten vereisen dat het bedrijf uw persoonlijke informatie deelt met een dienstverlener of andere derde partij, stemt u hierbij in met een dergelijke openbaarmaking en/of geeft u het bedrijf opdracht om opzettelijk uw persoonlijke informatie bekend te maken aan de dienstverlener of derde partij.

7. Sociale media

We kunnen contact met u opnemen op verschillende sociale mediaplatforms (bijv. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram). Als u contact met ons opneemt op een social media platform voor klantenondersteuning of om andere redenen, kunnen we contact met u opnemen via de direct message tools van de social media. Uw gebruik van een sociale mediaplatform is onderworpen aan het beleid en de voorwaarden van het relevante sociale mediaplatform. Bepaalde socialemediaplatforms kunnen ons ook automatisch uw persoonlijke informatie verstrekken, en de informatie die we ontvangen is afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van het/de socialemediaplatform(s) en eventuele privacy-instellingen die u hebt ingesteld.

De Site kan van tijd tot tijd sociale mediafuncties en widgets bevatten (bijv. de knop “Facebook Like”, de knop “Share This”) of interactieve miniprogramma's die op de Site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina van de Site die u bezoekt verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op de Site gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het relevante socialemediaplatform dat ze biedt.

8. Links naar andere websites; uw directe openbaarmakingen van derden

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze Diensten (zoals hierboven gedefinieerd) en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken die door derden worden gebruikt. Als bron voor u kan de Site links bevatten naar websites van derden of u de mogelijkheid bieden om informatie rechtstreeks aan derden bekend te maken (bijv. creditcardverwerkers). Houd er rekening mee dat websites van derden een bedrijfslogo kunnen bevatten, kunnen worden gekoppeld aan de Site of anderszins gelieerd kunnen lijken aan het Bedrijf. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites of organisaties van derden. U aanvaardt alle privacy-, beveiligings- en andere risico's in verband met het verstrekken van gegevens, inclusief persoonlijke informatie, aan derden via de Diensten. Voor een beschrijving van de privacybeschermingen in verband met het verstrekken van informatie aan derden, dient u de privacyverklaringen te raadplegen, indien van toepassing, die door die derden worden verstrekt.

9. Bewaren van gegevens

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren, varieert afhankelijk van waarom deze is verzameld. We bewaren persoonsgegevens om u onze Diensten te leveren, om transacties die u hebt aangevraagd te faciliteren, of om deel te nemen aan marketingactiviteiten, en zolang als nodig is om onze wettelijke of zakelijke belangen te verdedigen. Als u bijvoorbeeld een aankoop bij ons hebt gedaan, bewaren we uw aankoop gedurende de periode die nodig is voor facturering, belasting en garantie, en aansprakelijkheidsdoeleinden. We kunnen ook correspondentie met u bijhouden (bijv. als u een klacht hebt ingediend over een product) zolang dit nodig is om ons te beschermen tegen een juridische claim. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, we uw e-mailadres bewaren om ervoor te zorgen dat we u in de toekomst geen marketingmails sturen.

10. Gegevensoverdrachten

RPM International Inc. heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en de persoonlijke informatie die het Bedrijf verzamelt en verwerkt, kan worden bewaard en opgeslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf maakt gebruik van dienstverleners die namens ons persoonlijke informatie opslaan in de Verenigde Staten en in andere derde landen. Houd er rekening mee dat de Verenigde Staten, en deze andere derde landen, mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke informatie biedt als in uw land, staat, of een ander rechtsgebied van verblijf of nationaliteit, en bij overdracht naar de Verenigde Staten of elders, uw persoonlijke informatie toegankelijk kan zijn voor, of anderszins ter beschikking worden gesteld aan, lokale overheidsinstanties en ambtenaren op grond van gerechtelijke en/of administratieve bevelen, decreten, en eisen, en/of andere nationale wetten, statuten, en regelgeving. Door ons dergelijke informatie te blijven verstrekken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen naar en opgeslagen in de Verenigde Staten en in dergelijke andere derde landen.

11. Beveiliging

We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. GEEN ENKEL INFORMATIESYSTEEM KAN ECHTER VOLLEDIG VEILIG ZIJN EN WE KUNNEN DE ABSOLUTE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET GARANDEREN. BOVENDIEN ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U NAAR DE SITE EN/OF DE DIENSTEN VERZENDT VIA NETWERKEN DIE WIJ NIET BEHEREN, WAARONDER HET INTERNET EN DRAADLOZE NETWERKEN, EN U VERSTREKT ONS OP EIGEN RISICO PERSOONLIJKE INFORMATIE EN GEGEVENS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK VOOR EEN GEGEVENSINCIDENT OF GEBEURTENIS VEROORZAAKT DOOR EEN DERDE PARTIJ DIE DE VERTROUWELIJKHEID, INTEGRITEIT OF VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN GEVAAR BRENGT. De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie hangt ook van u af. Wanneer we u een gebruikersnaam en wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u ervoor hebt gekozen) om toegang te krijgen tot onze Diensten, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en vertrouwelijkheid van die inloggegevens en het niet onthullen ervan aan anderen. U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u reden hebt om aan te nemen dat uw gebruikersnaam of wachtwoord voor onze Diensten is aangetast. U erkent en gaat ermee akkoord dat we contact met u kunnen opnemen via e-mail of andere elektronische communicatie in het geval dat we wettelijk verplicht zijn om u op de hoogte te stellen van een gegevensbeveiligingsincident of gebeurtenis met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

12. Geen gegevens verzameld van kinderen

De Site is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door, kinderen. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, is het daarom verboden om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten (inclusief de Site) of ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als de ouder of voogd van een kind jonger dan achttien (18) van mening is dat het kind of als u jonger bent dan 18 jaar en denkt dat u ons informatie hebt verstrekt, moet de ouder of voogd van dat kind contact met ons opnemen als hij/zij deze informatie uit onze bestanden wil verwijderen, en we zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om aan het verzoek te voldoen.

13. Openbaar geplaatste informatie; productbeoordelingen

U kunt, van tijd tot tijd, via de Site een opmerking indienen over, een mening geven over, een beoordeling geven van of anderszins onze Diensten bespreken (een “Productbeoordeling”). In andere omstandigheden kunt u ons rechtstreeks feedback geven over ons bedrijf, onze bedrijfssector of de Diensten (“Feedback”). Alle informatie of inhoud die u plaatst in een Productbeoordeling of in uw Feedback kan beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de Site (en onze sociale mediaplatforms) en kan worden opgehaald door zoekmachines van derden, en derden kunnen ook uw Productbeoordeling en Feedback downloaden of delen op sociale mediawebsites of elders. We raden u aan uw privacy en anonimiteit te beschermen en geen informatie in uw productbeoordeling en feedback te uploaden die u vertrouwelijk wilt houden. Elke derde partij die toegang heeft tot uw informatie via de Site, mag de informatie op dezelfde manier gebruiken als wanneer u de informatie rechtstreeks aan die derde partij zou hebben verstrekt. Het openbaar plaatsen van informatie op de Site is geheel vrijwillig van uw kant, en we raden u aan zorgvuldig rekening te houden met de informatie die u openbaar wilt maken. Tussen u en het bedrijf worden alle productbeoordelingen en feedback beschouwd als vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van het bedrijf. Om het Bedrijf in staat te stellen dergelijke Productbeoordelingen en Feedback te gebruiken, u het Bedrijf een niet-exclusieve, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, royalty-free licentie, met het recht op sublicentie, onder alle relevante intellectuele eigendomsrechten, te gebruiken, publiceren, en dergelijke productbeoordelingen en feedback openbaar maken op elke manier die we kiezen en weergeven, uitvoeren, kopiëren, maken, hebben gemaakt, gebruik, verkopen, en anderszins de producten of diensten van het Bedrijf en onze sublicentienemers te verwijderen die dergelijke Productbeoordelingen en Feedback omvatten op elke manier en via alle media die wij kiezen, zonder verwijzing naar de bron. Het Bedrijf heeft het recht om Productbeoordelingen en Feedback voor elk doel te gebruiken zonder beperking of vergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot u en/of uw vertegenwoordigers.

14. Uw verantwoordelijkheden

Het is u toegestaan, en u gaat er hierbij mee akkoord, om alleen persoonlijke informatie aan het bedrijf te verstrekken als dergelijke persoonlijke informatie nauwkeurig, betrouwbaar en relevant is voor onze relatie en alleen voor zover een dergelijke openbaarmaking geen toepasselijke wet, statuut of regelgeving schendt of inbreuk maakt op de rechten of privileges van een persoon op het gebied van gegevensprivacy. ALS U PERSOONLIJKE INFORMATIE (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT EEN DERDE PARTIJ) AAN HET BEDRIJF VERSTREKT, VERKLAART EN GARANDEERT U UITDRUKKELIJK AAN HET BEDRIJF DAT U HET VOLLEDIGE RECHT EN DE BEVOEGDHEID HEBT OM HET BEDRIJF DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERSTREKKEN (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT EEN DERDE PARTIJ) EN DAT HET GEBRUIK EN DE VERWERKING VAN DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR HET BEDRIJF ZOALS HIERIN UITEENGEZET GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN OF PRIVILEGES VAN EEN PERSOON, INCLUSIEF RECHTEN OP PRIVACY. U GAAT ER HIERBIJ MEE AKKOORD OM HET BEDRIJF VOLLEDIG EN VOLLEDIG TE VRIJWAREN VOOR ALLE CLAIMS, SCHADE OF SCHADE DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER EEN DERDE PARTIJ) AAN HET BEDRIJF.

15. Uw informatie bijwerken

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt nauwkeurig en betrouwbaar is. In bepaalde omstandigheden kunt u uw online account bij het Bedrijf rechtstreeks bewerken om uw persoonlijke informatie bij te werken en te wijzigen (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, verzendadres), en u moet dit doen wanneer dergelijke wijzigingen gerechtvaardigd zijn. Als uw account geen dergelijke bewerkingsfunctie bevat, moet u het Bedrijf rechtstreeks op de hoogte stellen van wijzigingen of updates van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het onderstaande gedeelte “Neem contact met ons op”.

16. Afmelden voor e-mailmarketing

U hebt het recht om u af te melden voor het ontvangen van e-mailmarketingcommunicatie en direct-mailmarketing van ons. Indien wettelijk vereist, bieden de e-mailmarketingberichten die u van ons ontvangt u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige e-mailmarketingberichten van ons. U kunt zich ook afmelden voor e-mail- en direct-mailmarketing door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder. Vanwege productie-, mailing- en systeemtijdlijnen kan het enige tijd duren om uw verzoek te verwerken. Totdat de door u gevraagde wijziging van kracht wordt, kunt u nog steeds berichten van ons ontvangen. Als u ons uw verzoek per gewone post stuurt, geef ons dan extra tijd om uw kennisgeving te ontvangen. Let op: Hoewel u er mogelijk voor hebt gekozen geen berichten te ontvangen, kunt u nog steeds bedrijfsgerelateerde berichten ontvangen, zoals orderbevestigingen, kennisgevingen van terugroeping van producten, lidmaatschapsinformatie of andere berichten die nodig zijn om uw transactie te voltooien. U stemt er hierbij mee in om het Bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval u niet langer een e-mailadres bezit, licentieert of gebruikt waarop u zich hebt geabonneerd om e-mailmarketing van ons te ontvangen.

17. Biometrische gegevens

Waar toegestaan door de wet en in bepaalde beperkte omstandigheden, kan het Bedrijf biometrische gegevens en biometrische identificatiegegevens verzamelen met betrekking tot onze klanten, leveranciers, dienstverleners, werknemers, tijdelijke werknemers, aannemers of agenten. Het bedrijf kan bijvoorbeeld camera's, kiosken en soortgelijke apparaten en technologie gebruiken om informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken die is afgeleid van het scannen van de gezichtsgeometrie of thermische temperatuur van een persoon om de gezondheids- en veiligheidsscreeningsprogramma's van het bedrijf te faciliteren en voor andere beveiligingsgerelateerde doeleinden. In andere omstandigheden kan het Bedrijf biometrische gegevens of biometrische identificatiegegevens verzamelen van personen die toegang hebben tot gevoelige gebieden van de faciliteiten van het Bedrijf of voor andere administratieve (bijv. tijdregistratie) of beveiligingsfuncties en -doeleinden.  Het Bedrijf zal dergelijke biometrische identificatiemiddelen niet langer bewaren dan is toegestaan door de wet, maar in geen geval langer dan a) één (1) jaar na de laatste interactie van de toepasselijke persoon met het Bedrijf, of b) zoals noodzakelijk is om het doel van de verzameling te bereiken. Het Bedrijf zal protocollen handhaven voor de beveiliging en vernietiging, of verwijdering van biometrische identificatiemiddelen op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en die dergelijke gegevens en identificatiemiddelen onleesbaar maakt om elk potentieel voor hergebruik of heridentificatie te verwijderen. Behoudens andersluidende toepasselijke wetgeving, kan het Bedrijf biometrische identificatiemiddelen bekendmaken en verspreiden aan derden op dezelfde manier als het persoonlijke informatie openbaar kan maken en verspreiden aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid, en dergelijke openbaarmakingen van biometrische identificatiemiddelen kunnen bestaan uit externe dienstverleners en wetshandhavings- of regelgevende instanties, waar toegestaan door de wet.

18. Niet volgen-signalen

Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track”-signalen verzenden naar de Site waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie integreren en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers van plan zijn om deze signalen over te dragen of dat ze zich er zelfs van bewust zijn. Tenzij anders vereist door de wet, ondernemen we momenteel geen actie naar aanleiding van deze signalen.

19. Personen met een handicap

Het Bedrijf streeft ernaar ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot informatie met betrekking tot onze Diensten, inclusief dit Privacybeleid. Neem contact met ons op in overeenstemming met de onderstaande sectie “Neem contact met ons op” als u wilt dat dit Privacybeleid in een alternatief formaat wordt verstrekt, en wij zullen proberen aan uw behoeften te voldoen.

20. Beloningsprogramma's en financiële stimulansen

We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie, inclusief persoonlijke informatie die door een derde partij wordt verstrekt om onze financiële stimulans, beloningen en loyaliteitsprogramma's te beheren en te onderhouden (“Beloningsprogramma's”). We gebruiken de persoonlijke informatie die u in deze programma's verstrekt om uw identiteit te verifiëren, unieke beloningen aan te bieden, uw programmastatus bij te houden en het uitwisselen van programmapunten voor producten, promotiemateriaal, trainingsworkshops en andere items te vergemakkelijken. Als u instemt met deelname aan een van onze Rewards-programma's, kunt u die toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de onderstaande sectie "Neem contact met ons op" of in overeenstemming met de instructies uiteengezet in de toepasselijke algemene voorwaarden van het Rewards-programma. Het Bedrijf kan persoonlijke informatie die is verzameld van, of verband houdt met, deelnemers aan onze Beloningsprogramma's gebruiken voor enig ander doel of op enige andere manier zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

21. Evenementen en videoteleconferenties

Het bedrijf host en gebruikt videoteleconferentieplatforms om conferenties, vergaderingen, trainingsevenementen en andere programma's te faciliteren. We gebruiken vaak online platforms die eigendom zijn van en beheerd worden door een externe serviceprovider (bijv. Google, Zoom, WebEx, Skype for Business). Houd er rekening mee dat onze videoteleconferenties de inhoud, gesprekken en discussies daarop kunnen opnemen, en dat dergelijke dossiers kunnen worden opgeslagen of bewaard door onze externe dienstverleners. Door deel te nemen aan onze evenementen en videoteleconferenties, stemt u hierbij in met het verzamelen en bewaren van alle informatie die daarin wordt verstrekt, en stemt u hierbij in met het opnemen van dergelijke activiteiten.

22. Privacyrechten Canada

Persoonsgegevens (zoals de term is gedefinieerd in de Canadese Personal Data Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”)) zijn synoniem met persoonlijke informatie, waar toegestaan, en worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en/of verwerkt door het Bedrijf in overeenstemming met dit Privacybeleid en de verplichtingen van het Bedrijf onder PIPEDA en andere toepasselijke Canadese provinciale wetten. Op grond van deze Canadese wetten hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie en om te verzoeken dat onjuiste persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd. Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en er toegang toe wilt hebben, of deze wilt laten corrigeren, neem dan contact met ons op in overeenstemming met de onderstaande sectie “Neem contact met ons op”. Wanneer we toegang vragen tot of correctie van uw persoonlijke informatie, zullen we vereisen dat u ons verzoek verifieert via e-mail, en we zullen specifieke gegevens van u opvragen om ons in staat te stellen de authenticiteit van het verzoek en uw identiteit te bevestigen, en om ons in staat te stellen onze dossiers en databases te doorzoeken. We kunnen u kosten in rekening brengen voor toegang tot uw persoonlijke informatie, op voorwaarde dat we u van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke kosten. Uw recht op toegang tot persoonlijke informatie is niet absoluut en we kunnen u in bepaalde omstandigheden mogelijk geen toegang geven tot bepaalde persoonlijke informatie (bijv. als de informatie persoonlijke informatie van andere personen bevat of als deze onderworpen is aan een wettelijk privilege). In het geval dat we u geen toegang kunnen geven tot of de mogelijkheid hebben om uw persoonlijke informatie te corrigeren, zullen we redelijke middelen gebruiken om u te informeren over de redenen waarom, met inachtneming van wettelijke of regelgevende beperkingen. Om uw naam uit onze elektronische contactlijsten (tekst of e-mail) te verwijderen, volgt u de toepasselijke afmeldingsinstructies hierboven (zie “E-mailmarketing en uw rechten”) of neemt u contact met ons op in overeenstemming met het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder. Als u zich zorgen maakt over onze gegevensverwerking, kunt u een klacht indienen bij het Office of the Privacy Commissioner of Canada. Raadpleeg het Office of the Privacy Commissioner of Canada voor meer informatie.

23. Europese Unie (EU), Zwitserland en Verenigd Koninkrijk (VK)

Rechten op gegevensbescherming. Als u zich in de EU, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u de volgende rechten op gegevensbescherming:

 • Recht om te weten. Het recht om te weten welke persoonlijke informatie het Bedrijf over u verzamelt en verwerkt, inclusief de soorten en categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken, de bronnen van dergelijke persoonlijke informatie, onze bewaarcriteria, met wie we uw persoonlijke informatie delen, grensoverschrijdende gegevensoverdrachten en hoe u klachten en vragen kunt indienen. Dergelijke informatie wordt uiteengezet in dit Privacybeleid.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.  Het bedrijf houdt zich niet bezig met activiteiten die onze klanten, gebruikers van de site, deelnemers aan enquêtes of anderen onderwerpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante resultaten oplevert die op hen van invloed zijn.
 • Toegangsrechten. U kunt ons vragen of we uw persoonlijke informatie verwerken en, zo ja, toegang krijgen tot dergelijke persoonlijke informatie. Bij het voldoen aan een toegangsverzoek zullen we u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonlijke informatie en alle andere informatie die nodig is om de essentie van dit recht uit te oefenen.
 • Rectificatie. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten corrigeren in geval van onnauwkeurigheid of onvolledigheid. Op verzoek zullen we onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, alle onvolledige persoonlijke informatie bijwerken, waaronder het verstrekken van een aanvullende verklaring.
 • Wissen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, wat betekent dat wij uw persoonsgegevens en, waar mogelijk, elke andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie uw gegevens eerder zijn bekendgemaakt, verwijderen. Uw recht op verwijdering is echter onderworpen aan wettelijke beperkingen en voorwaarden (bijv. wanneer uw persoonlijke informatie niet langer nodig is met betrekking tot de oorspronkelijke doeleinden waarvoor deze is verwerkt, is uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerkt).
 • Beperking van verwerking. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, wat betekent dat we de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde periode opschorten. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht omvatten situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie wordt betwist, maar we hebben tijd nodig om de onnauwkeurigheid (indien van toepassing) van uw persoonlijke informatie te verifiëren.
 • Gegevensportabiliteit. U hebt het recht om ons te verzoeken om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u te verstrekken en om dergelijke gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden, indien technisch haalbaar.
 • Recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de grond “legitieme belangen” (inclusief profilering) de rechtsgrond voor verwerking vormt (zie hieronder “Rechtsgrond voor verwerking”). U kunt echter op elk moment (en kosteloos) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden.
 • Toestemming intrekken. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken als we uitsluitend vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Dit heeft echter geen invloed op onze rechtsgrondslag om dergelijke persoonlijke informatie te verwerken voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

Om een van deze gegevensprivacyrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen, of uw aangewezen agent contact met ons laten opnemen, in overeenstemming met het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder. Voor zover wettelijk toegestaan, moeten we uw identiteit (of de identiteit van uw agent) verifiëren en de authenticiteit van uw verzoek garanderen.

Rechtsgrondslag voor verwerking. We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke grondslagen die in de wet zijn uiteengezet. Onze verwerking van persoonsgegevens (zoals hierin beschreven) is bijvoorbeeld gerechtvaardigd op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming (u registreert zich bijvoorbeeld om ons marketingmateriaal te ontvangen, u neemt vrijwillig contact met ons op).
 • Legitieme belangen. Verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen zoals hierin uiteengezet (bijv. het controleren van uw gebruik van de Site en uw naleving van de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, het verbeteren van onze Diensten).
 • Contractonderneming. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent (bijv. u koopt of overweegt onze Diensten te kopen).
 • Wettelijke naleving. Verwerking is vereist om te voldoen aan een wettelijke of statutaire verplichting (bijv. openbaarmaking van belasting).

Klachten. Als u zich zorgen maakt over onze gegevensverwerking, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit.  Voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU, zie hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Voor de gegevensbeschermingsautoriteit in Zwitserland kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). Neem voor de gegevensbeschermingsautoriteit in het Verenigd Koninkrijk contact op met het Information Commissioner’s Office (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen te behandelen voordat u een gegevensbeschermingsautoriteit benadert met een klacht, en u uitnodigen om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

24. Privacyrechten Californië

Rechten inzake gegevensbescherming. Als u een inwoner van Californië bent, hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Recht om te weten (specifieke stukjes persoonlijke informatie). U hebt het recht om de specifieke delen van uw persoonlijke informatie te kennen die we over u hebben verzameld.
 • Recht om te weten (Categorieën van persoonlijke informatie). U hebt het recht om te weten (i) welke categorieën van persoonlijke informatie wij van u hebben verzameld; (ii) welke categorieën van bronnen de persoonlijke informatie wordt verzameld; (iii) welke categorieën van uw persoonlijke informatie wij hebben verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; (iv) welke categorieën van derden aan wie uw persoonlijke informatie werd verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en (v) het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke informatie.
 • Recht om te verwijderen. U hebt het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld en bewaard, verwijderen.
 • Recht op correctie. U hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke informatie corrigeren die wij hebben verzameld en bewaard.
 • Non-discriminatie. U hebt het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA.

Een privacyverzoek indienen. Om een privacyverzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende middelen: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webformulier) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefoon) 1 (800) 776-4488, of (mail) RPM International Inc., t.a.v.: Privacyverzoek, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Als u wilt, kunt u een bevoegde agent aanwijzen om namens u een CCPA-privacyverzoek in te dienen. Een bevoegde agent moet geregistreerd zijn bij de California Secretary of State om zaken te doen in Californië.

Verificatieproces voor privacyverzoeken. Als u (of uw gemachtigde agent) een verzoek indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie, zal het Bedrijf uw identiteit (en de identiteit van de gemachtigde agent, voor zover van toepassing) vaststellen in de mate van zekerheid die vereist of toegestaan is door de wet voordat uw verzoek wordt behandeld. In het bijzonder zal het Bedrijf, voor zover vereist of toegestaan door de wet, van u (of uw bevoegde agent) eisen dat u uw verzoek via e-mail verifieert, bepaalde contactgegevens of overheidsidentificatiemiddelen aanvraagt, en we zullen ten minste twee delen van dergelijke persoonlijke informatie koppelen aan gegevens die we eerder van u hebben verzameld voordat we u toegang verlenen tot specifieke delen of categorieën van persoonlijke informatie, of anderszins reageren op uw verzoek. We kunnen schriftelijke documentatie vereisen waaruit blijkt dat een derde partij bevoegd is om als uw agent op te treden voor het indienen van de hierin uiteengezette verzoeken, tenzij u de gemachtigde agent een volmacht hebt gegeven overeenkomstig de California Probate Code §§ 4121 tot 4130. Geen van de rechten van de CCPA, zoals gewijzigd door de CPRA, zijn absoluut, en dergelijke rechten zijn onderworpen aan wettelijke en regelgevende uitzonderingen en vrijstellingen. Voor meer informatie over de CCPA of de CPRA, zie: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.

Afmeldrechten / Verkoop mijn persoonlijke informatie niet. Inwoners van Californië hebben het recht om zich af te melden voor de “verkoop” van hun persoonlijke informatie. Het Bedrijf verkoopt uw persoonlijke informatie echter niet aan derden voor winst of geldelijke of andere waardevolle overwegingen, en daarom bieden we geen opt-out aanvraagprocessen voor de verkoop van persoonlijke informatie (omdat we dergelijke activiteiten niet uitvoeren).

Afmeldrechten / Deel mijn persoonlijke informatie niet. Inwoners van Californië hebben het recht om zich af te melden voor het “delen” van hun persoonlijke informatie. Het Bedrijf gebruikt analytische en gerichte advertentiefuncties van derden op onze Site en soortgelijke webtools die door onze marketingpartners worden aangeboden, en dergelijke functies, tools en marketingrelaties omvatten de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie aan derden en kunnen het "delen" van uw persoonlijke informatie vormen. Om u in deze omstandigheden af te melden voor het delen van uw persoonlijke informatie, klikt u op de cookiebeheer-/instellingentool (soms zichtbaar als een "Uw privacykeuzes" of als een "Mijn persoonlijke informatie niet verkopen/delen") link in de voettekst van de Site om uw cookievoorkeuren in te stellen. U of uw gemachtigde kan ook contact met ons opnemen in overeenstemming met het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder.

Kinderen. De Site is niet gericht op, en mag niet worden gebruikt door, minderjarigen jonger dan achttien (18), en daarom verkoopt of deelt het Bedrijf niet bewust de persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan achttien (18) jaar.

Beperk het gebruik van gevoelige persoonlijke informatie. Het Bedrijf gebruikt of maakt geen gevoelige persoonlijke informatie openbaar om andere redenen dan die uiteengezet in de CCPA, en daarom bieden we personen niet de mogelijkheid om de manier waarop we dergelijke gevoelige persoonlijke informatie gebruiken of openbaar maken te beperken.

25. Privacyrechten van Nevada

Het Bedrijf voert momenteel geen “verkoop” van persoonlijke informatie uit voor de doeleinden van de wetgeving van Nevada. Niettegenstaande het voorgaande kunnen inwoners van Nevada een verzoek indienen om ons te verzoeken geen persoonlijke informatie die we over hen bewaren te verkopen aan derden die hun informatie aan anderen zullen verkopen of in licentie zullen geven. Als u gebruik wilt maken van dit recht, neem dan contact met ons op in overeenstemming met het gedeelte “Contact met ons opnemen” hieronder.

26. Privacyrechten Virginia

Inwoners van Virginia hebben recht op de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Om te bevestigen of het bedrijf uw persoonlijke informatie verwerkt en om toegang te krijgen tot dergelijke persoonlijke informatie.
 • Om het Bedrijf te verzoeken om correcte onjuistheden in uw persoonlijke informatie, rekening houdend met de aard van de persoonlijke informatie en de doeleinden van de verwerking van de persoonlijke informatie.
 • Om het bedrijf te verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen.
 • Om een kopie te verkrijgen van de persoonlijke informatie die u eerder aan het Bedrijf hebt verstrekt in een draagbaar en, voor zover technisch haalbaar, gemakkelijk bruikbaar formaat dat het mogelijk maakt om zonder belemmering te worden overgedragen naar een andere entiteit, waar de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

Een privacyverzoek indienen. Om een privacyverzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende middelen: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webformulier) https://rpminc.com/contact/, (telefoon) 1 (800) 776-4488, of (mail) RPM International Inc., t.a.v.: Privacyverzoek, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.

Verificatieproces voor privacyverzoeken. Als u (of uw gemachtigde agent) een verzoek indient met betrekking tot uw persoonlijke informatie, zal het Bedrijf uw identiteit (en de identiteit van de gemachtigde agent, voor zover van toepassing) vaststellen in de mate van zekerheid die vereist of toegestaan is door de wet voordat uw verzoek wordt behandeld. In het bijzonder zal het Bedrijf, voor zover vereist of toegestaan door de wet, van u (of uw bevoegde agent) eisen dat u uw verzoek via e-mail verifieert, bepaalde contactgegevens of overheidsidentificatiemiddelen aanvraagt, en we zullen ten minste twee delen van dergelijke persoonlijke informatie koppelen aan gegevens die we eerder van u hebben verzameld voordat we u toegang verlenen tot specifieke delen of categorieën van persoonlijke informatie, of anderszins reageren op uw verzoek. Geen van de privacyrechten van Virginia is absoluut, en dergelijke rechten zijn onderworpen aan wettelijke en regelgevende uitzonderingen en vrijstellingen. Ga voor meer informatie over de Virginia Consumer Protection Act naar: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.

Beroepsproces voor privacyverzoeken. Als u in beroep wilt gaan tegen een beslissing die het bedrijf heeft genomen met betrekking tot uw privacyverzoek, stuur dan een e-mail naar dataprotection@rpminc.com, met als onderwerp “PRIVACY REQUEST: APPEALS” en beschrijf de aard van uw verzoek, en de reden waarom u een beoordeling van een beroep hebt aangevraagd. Inwoners van Virginia kunnen privacyklachten indienen bij de procureur-generaal van Virginia (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info).

Intrekrechten / De verkoop van persoonlijke informatie. Inwoners van Virginia hebben het recht om zich af te melden voor de “verkoop” van hun persoonlijke informatie. Het Bedrijf verkoopt uw persoonlijke informatie echter niet aan derden voor of tegen geldelijke vergoeding, en daarom bieden we geen opt-out aanvraagprocessen voor de verkoop van persoonlijke informatie (omdat we dergelijke activiteiten niet uitvoeren).

Intrekrechten / Gerichte reclame. Inwoners van Virginia hebben het recht om zich af te melden voor het gebruik van hun persoonlijke informatie voor gerichte reclamedoeleinden. Het Bedrijf gebruikt analytische en gerichte advertentiefuncties van derden op onze Site en soortgelijke webtools die door onze marketingpartners worden aangeboden. Om u in deze omstandigheden af te melden voor het delen van uw persoonlijke informatie, klikt u op de cookiebeheer-/instellingentool (soms zichtbaar als een "Uw privacykeuzes" of als een "Mijn persoonlijke informatie niet verkopen/delen") link in de voettekst van de Site om uw cookievoorkeuren in te stellen.

Intrekrechten/profilering. Inwoners van Virginia hebben het recht om zich af te melden voor het gebruik van hun persoonlijke informatie voor profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante effecten hebben. Het Bedrijf houdt zich echter niet bezig met dergelijke activiteiten.

27. Wijzigingen in het beleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. De hierboven vermelde datum “Laatst bijgewerkt” geeft aan wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid regelmatig te herzien om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht sinds uw laatste interactie. Uw gebruik van de Diensten en voortgezet gebruik van de Diensten nadat er wijzigingen zijn aangebracht in dit Privacybeleid, betekent dat u instemt met dit Privacybeleid en eventuele wijzigingen die in de meest recente versie worden weergegeven. We kunnen u naar eigen goeddunken berichten verstrekken, inclusief via e-mail of sms-berichten, over wijzigingen in ons Privacybeleid; dergelijke berichten doen echter niet af aan of beperken anderszins uw verantwoordelijkheid om het Privacybeleid periodiek te herzien om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht.

28. Neem contact met ons op

Als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of een privacyverzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via een van de volgende middelen: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webformulier) https://rpminc.com/contact/, (telefoon) 1 (800) 776-4488, of (mail) RPM International Inc., t.a.v.: Privacyverzoek, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.

De volgende merken zijn onderdeel van SPS bv.